آشنایی با php بخش اول

هر کدی به زبان php باید بین دو تگ آن قرار گیرد تا اجرا شود به این شکل

در زبان PHP در انتهای تمامی خط ها باید از علامت ; استفاده شود.

متغیر ها :

متغیرها در PHP برای نگهداری مقادیر مختلف (رشته ای (String)، عددی (Int)، آرایه (Array)، بولین (Boolean) و…) به کار می روند، در واقع به نوعی می توان گفت که متغیرها ظرف (Container) نگهداری اطلاعات مختلف یک برنامه تحت وب هستند که هر کجا نیاز باشد می توانیم به آنها دسترسی داشته و حتی محتوای آنها را تغییر دهیم.

برای تعریف یک متغیر از علامت $ استفاده میکنیم.

$abc = 123456 ;

خط بالا به این معنی است که ظرفی داریم به اسم abc و در مقدار 123456 ریخته ایم.

نام متغیرها در PHP می تواند شامل حروف انگلیسی (a-z A-Z)، اعداد (9-0) و علامت _ (underscore) باشد. PHP به بزرگ یا کوچک بودن حروف متغیرها حساس است (case-sensitive).
شروع نام متغیر در PHP نباید با اعداد باشد.