اضافه کردن آی دی به هر آیتم از منو

اضافه کردن آی دی به هر آیتم از منو در وردپرس به سادگی و با یک فانکشن کاربردی

این فانکشن به این صورت عمل می کند که اسمی که برای هر آیتم در منو وردپرس تنظیم می کنید ، به صورت آی دی برای شما ست می کنه .

اضافه کردن آی دی به هر آیتم از منو

 

مثال انگلیسی :

Example: you will replace <li id=”menu-item-15″> with <li id=”about-us”>

توضیح مثال :

آی دی پیشفرضی که خود وردپرس قرار داده menu-item-15 می باشد ، ولی با عملگر فوق آی دی اختصاصی با نام عنوان برگه ، نوشته ، دسته ، یا پیوند دلخواه شما ساخته شده ، به همین سادگی …

Example: you will replace <li id=”menu-item-15″> with <li id=”about-us”>