تفاوت دستور echo و print

تفاوت های echo و print :

تفاوت دستور echo و print :

echo: یک یا بیشتر از یک آرگومان را می گیرد و مقداری را برنمی گرداند. برای اتصال دو رشته هم می توان از “.” و هم از “,” استفاده کرد.
print: تنها یک آرگومان را می گیرد و همیشه مقدار 1 را برمی گرداند. برای اتصال دو رشته فقط می توان از “.” استفاده کرد.

شباهت های echo و print:

هر دو تابع نیستند.
جزئی از ساختار زبانی هستند و می توان از آنها با یا بدون پرانتز استفاده نمود.

نکات :

 

  • نوشتن echo با داشتن ۴ حرف و در مقابل print با ۵ حرف، ارجحیت دارد.
  •  echo سرعت اجرای بیشتری نسبت به print دارد.
  • در PHP نوع و بزرگ و یا کوچک بودن فونت echo  تاثیری در متن چاپی ما نخواهد داشت.

 

 

تفاوت دستور echo و print

و مثالی دیگر :