حضور در تیم طراحی و برنامه نویسی فروشگاه رابین ابزار