رفع مشکل خطای Virtual Memory Size

رفع مشکل خطای Virtual Memory Size

Virtual Memory Size

رفع مشکل خطای Virtual Memory Size : در صورتی که مدام ایمیل با عنوان دریافت کنید این مشکل مربوط به تنظیمات فایروال است و بایستی محدودیت را افزایش دهید.
برای اینکار وارد روت WHM شده و مسیر زیر را دنبال کنید:

Plugins > ConfigServer Security & Firewall > firewall configuration

در کادر جستجو عبارت PT_USERMEM سرچ کرده و مقدار آن را به دلخواه افزایش و یا کاهش دهید. ( عموماً برای رفع این خطا و یا رها شدن از شر ایمیل های هشدار ارسالی می بایست این مقدار افزایش یابد )

شخصاً چندین مرتبه با این مشکل و ایمیل های ارسالی از طرف سرور مواجه بودم و با افزایش این مقدار مشکلم حل شد.

لینک